ACHTERGROND EN OPLEIDING

Joris Deene studeerde in 2002 af met grote onderscheiding als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Hij volgde eveneens een postgraduaat International Copyright aan de Universiteit van Amsterdam (IVIR).

Op 1 september 2002 startte hij op het advocatenkantoor Storme, Leroy, Van Parys.

Van 2002 tot 2010 was Joris Deene bovendien assistent aan de Universiteit Gent voor de materie informaticarecht, intellectuele eigendomsrechten en internationaal privaatrecht. Hij deed ook onderzoek aan het Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht te München in 2005. Hij heeft tientallen publicaties op het domein van de intellectuele eigendom op zijn naam staan en bereidt een doctoraal proefschrift voor.

Sinds 1 juni 2011 is Joris Deene als advocaat (associated partner) werkzaam binnen de advocatenassociatie Everest te Gent (Zwijnaarde)

Joris Deene wordt vaak geïnterviewd in kranten of televisiereportages over allerhande juridische aangelegenheden.
 

Mandaten

Joris Deene is naast advocaat ook erkend derde beslisser voor .be domeinnaamgeschillen (CEPINA).

Hij is eveneens gastdocent aan de Universiteit Gent voor het vak auteursrecht.

Hij zit ook in de redactie van De Juristenkrant en het Nieuw Juridisch Weekblad.

Hij is bovendien door de Minister van Economie benoemd in de Raad voor de Intellectuele Eigendom (FOD Economie), en is tevens lid van de Belgische vereniging voor het auteursrecht en de Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht.

Hij adviseert tot slot het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S).