Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen in het Europees recht, aarzel niet contact met ons op te nemen.


Onze dienstverlening in het kader van het Europees recht bestaat uit het volgende:

Concurrentierecht

 • Advies inzake misbruik van dominantie
 • Advies inzake kartels
 • Advies inzake fusies
 • Juridische analyse van distributie-, agentuur- franchise-, en licentieovereenkomsten onder EU-recht

Overheidshulp

 • Adviezen inzake het toekennen van subsidies, garanties en kwijtschelding van belastingen aan ondernemingen

Procedures voor het Europees Hof van Justitie

 • Advies m.b.t. interpretatie van prejudiciĆ«le beslissingen
 • Juridische bijstand bij directe vorderingen
 • Juridische bijstand bij eisen tot schadevergoeding
 • Juridische bijstand bij procedures in kort geding

Liberalisering

 • Adviezen in dossiers van energie, handling, telecommunicatie en nutsbedrijven

Europese grondrechten

 • Adviezen inzake vrijheid van vestiging en vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen
 • Adviezen i.v.m. vrij verkeer van werknemers

Contracten

 • Redactie van contracten met Europese instellingen en de Europese structuurfondsen

Productregelgeving

 • Advies inzake CE markering