Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Advocaat internationaal recht
facebook facebook
 • Register

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen in het internationaal recht, aarzel niet contact met ons op te nemen.

Onze dienstverlening in het kader van het internationaal recht bestaat uit het volgende:

Internationaal strafrecht

 • Juridische bijstand in het geval van uitlevering of overlevering
 • Verdediging van verdachten van internationale mensenhandel
 • Verdediging van verdachten van handel in illegale (namaak) goederen
 • Verdediging van verdachten van oorlogsmisdaden
 • Verdediging van verdachten van (internationaal) terrorisme
 • Verdediging van verdachten van zeeroverij (piraterij)
 • Bijstand bij de verdediging voor het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice) en andere internationale straftribunalen

Internationaal familierecht

 • Bijstand bij zaken van internationale kinderontvoering of - verplaatsing
 • Bijstand in het geval van een buitenlandse adoptie
 • Advies i.v.m. afstamming (vaderschap, moederschap)
 • Advies i.v.m. familienaam
 • Advies i.v.m. erfenissen en testamenten
 • Advies i.v.m. huwelijk en echtscheiding
 • Advies i.v.m. huwelijksvermogensrecht
 • Advies i.v.m. schijnhuwelijk

Internationaal handelsrecht

 • Adviezen i.v.m. de toepassing van het Weens Koopverdrag of het CMR (internationaal transportrecht)
 • Opstellen algemene voorwaarden die geschikt zijn voor internationale handel
 • Begeleiden van onderhandelingen met buitenlandse zakenpartners
 • Begeleiden van de overname of andere M&A transactie van een buitenlandse onderneming
 • Begeleiden van de opstart van een dochteronderneming in het buitenland
 • Advies i.v.m. het toepasselijk recht in een internationale handelsrelatie
 • Redactie van een internationaal koop- verkoopcontract
 • Begeleiden van het opzetten van een internationaal distributienetwerk (commissiecontracten, concessie-overeenkomsten, franchisecontracten)
 • Begeleiden van het opzetten van een internationaal agentuurnetwerk
 • Bijstand bij internationale arbitrageprocedures
 • Incasso van onbetaalde facturen (in het bijzonder met toepassing van het Europees betalingsbevel)

Internationaal consumentenrecht

 • Begeleiding bij de aankoop van een onroerend goed in het buitenland
 • Bijstand bij timesharing problemen
 • Begeleiding bij grensoverschrijdende consumentencontracten
 • Advies inzake e-commerce

Internationaal privaatrecht

 • Advies i.v.m. bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
 • Begeleiding bij het erkennen van buitenlandse akten in België (akten van burgerlijke stand, notariële akten etc.)
 • Begeleiding bij het uitvoeren van een buitenlandse beslissing in België, beslag op basis van een buitenlandse titel etc.

Internationaal fiscaal recht

Internationaal arbeidsrecht

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.