Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Advocaat mededingingsrecht
facebook facebook
  • Register

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen in het mededingingsrecht, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.


Onze dienstverlening in het kader van mededinging bestaat onder meer in het volgende:

- Het aanbieden van een analyse en advies aangaande het Belgisch en Europees mededingingsrecht, in het bijzonder over structuren, verrichten en activiteiten die mogelijk tot mededingingsproblemen zouden kunnen leiden.

- Het helpen bij de planning en de uitvoering van tal van overeenkomsten (zoals exclusieve en selectieve distributie, agentuur, octrooi, licenties inzake auteursrecht en knowhow, en franchising) om deze in overeenstemming te brengen met de mededingingsregels.

- Advies te verlenen bij aanvragen om concentraties toe te laten, voor zowel de Europese Commissie en het Belgisch Mededingingscollege. Wij kunnen u ook vertegenwoordigen indien u zich wil verzetten tegen door derden aangevraagde toelatingen tot concentraties.

- Vertegenwoordiging bij inbreukprocedures voor de Europese Commissie, het Europees Hof van Justitie, het Gerecht van Eerste Aanleg, de Belgische rechtscolleges en het Belgisch Mededingingscollege. Wij verlenen u in het bijzonder bijstand bij mededingingsrechtelijke huiszoekingen (dawn raids), vragen om inlichtingen, antwoord op bezwaarschriften en waar mogelijk onderhandelingen met de bevoegde instanties.

- Vertegenwoordiging bij clementiekwesties (verzoeken tot onschendbaarheid tegen of vermindering van geldboetes)

- Klachten indienen of procedures opstarten betreffende mededingingsrechtelijke aangelegenheden.

Lees meer over het mededingingsrecht in onze rubriek Mededinging.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.