Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen in het merkenrecht, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.


Onze dienstverlening in het kader van het merkenrecht bestaat onder meer uit het volgende:

Merknaam registreren (i.s.m. een merkenbureau)

 • Advies inzake merknaam registratie
 • Merkonderzoek (onderzoek of de merknaam al werd geregistreerd of de merknaam voldoet aan de wettelijke vereisten etc.)
 • Merkregistratie (Beneluxmerk, uniemerk of internationaal merk)
 • Merknaam bewaking

Contracten m.b.t. een merk

 • Redactie van licentiecontracten
 • Redactie van franchisecontracten
 • Redactie van contracten waarin het merk wordt overgedragen

Merkinbreuken

 • Advies aangaande merkinbreuken
 • Opstellen ingebrekestelling aan inbreukplegers
 • Bijstand bij een procedure beslag inzake namaak
 • Bijstand bij inbreukprocedure (stakingsprocedure, procedure ten gronde)
 • Bijstand bij strafrechtelijke procedures (piraterij zaken)