Na meer dan een dag onderhandelen heeft minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) een compromisvoorstel uitgewerkt over de harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden. Er komt een eengemaakte opzegtermijn en de carenzdag wordt onder voorwaarden afgeschaft.

Lees het volledige artikel op de Standaard (5 juli 2013), hier.

UPDATE: Lees ook : Regeringstekst houdt voor de rechtbank geen steek en tekst eenheidsstatuut houdt wel steek (Standaard, 9 juli 2013); Een eerste akkoord rond het eenheidsstatuut (AMDB, 9 juli 2013)

Lees de volledige tekst van het akkoord dat op 5 juli 2013 tussen de sociale partners werd bereikt hier (lexalert)