Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Blog
facebook facebook
  • Register

Medio 2012 werd de strijd tegen de schijnzelfstandigheid opgevoerd. Om dergelijke sociale fraude tegen te gaan werd de bestaande wet aangepast aan de geconstateerde noden. Er werd immers beslist om voor vier fraudegevoelige activiteiten een weerlegbaar wettelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst in te voeren aan de hand van negen welomschreven sociaaleconomische criteria. 

De regering Di Rupo opteerde bovendien voor een sectorgebonden aanpak. Alle sectoren kregen de mogelijkheid om, via Koninklijk Besluit, deze negen standaardcriteria verder uit te werken of te vervangen. De bewakingssector (P.C. 317) was de eerste sector die van deze mogelijkheid gebruik maakte en zijn eigen criteria had uitgevaardigd. Afgelopen week zijn intussen ook de criteria verschenen voor de werken in onroerende staat en de Paritaire Comités voor de landbouw (P.C. 144) en voor het tuinbouwbedrijf (P.C. 145). Er wordt verwacht dat weldra meerdere sectoren zullen volgen.

Lees de volledige bijdrage op de website van ADMB hier.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.