Medio 2012 werd de strijd tegen de schijnzelfstandigheid opgevoerd. Om dergelijke sociale fraude tegen te gaan werd de bestaande wet aangepast aan de geconstateerde noden. Er werd immers beslist om voor vier fraudegevoelige activiteiten een weerlegbaar wettelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst in te voeren aan de hand van negen welomschreven sociaaleconomische criteria. 

De regering Di Rupo opteerde bovendien voor een sectorgebonden aanpak. Alle sectoren kregen de mogelijkheid om, via Koninklijk Besluit, deze negen standaardcriteria verder uit te werken of te vervangen. De bewakingssector (P.C. 317) was de eerste sector die van deze mogelijkheid gebruik maakte en zijn eigen criteria had uitgevaardigd. Afgelopen week zijn intussen ook de criteria verschenen voor de werken in onroerende staat en de Paritaire Comités voor de landbouw (P.C. 144) en voor het tuinbouwbedrijf (P.C. 145). Er wordt verwacht dat weldra meerdere sectoren zullen volgen.

Lees de volledige bijdrage op de website van ADMB hier.