Het Hof van Cassatie keert de bewijslast inzake de “geïnformeerde toestemming” om. Voortaan is het de arts die moet bewijzen dat de patiënt voldoende geïnformeerd was, als die laatste zijn toestemming geeft voor een behandeling of ingreep.

Lees hier meer (Standaard, 14/12/2015)

Noot: In tegenstelling tot hetgeen in de Standaard te lezen staat, slaat dit arrest op een 'advocaat' (doch het is wel juist dat dit principe ook op een 'arts' kan worden toegepast).