Het Luikse hof van beroep zal op 16 februari uitspraak doen in een zaak waar het gebruik van Facebookfoto's als gerechtelijk bewijsstuk centraal staat. Een van de partijen stelt dat dergelijke foto's niet gebruikt kunnen worden om vraagtekens te plaatsen bij de opgelopen schade.

LeesĀ hier meer (De Morgen, 03/02/2016)