Het Hof van Cassatie heeft beslist dat er geen reden is om de rechter in het Aquino-proces te wraken.

Lees hier meer (Standaard, 19/01/2016)

Lees het arrest van het Hof van Cassatie van 19 januari 2016 hier.