Het Europees Hof van Justitie doorkruist de plannen van de federale regering om belastingfraudeurs vlotter bij de kraag te grijpen. Als in het onderzoek grondrechten worden geschonden, mogen die onderzoeksdaden niet tegen de verdachte gebruikt worden en kan de fiscus daar geen belastingaanslag op steunen.
 
Lees hier meer (De Tijd, 05/02/2016)
Lees hier meer (De Morgen, 05/02/2016)
 
Lees het arrest van het Hof van Justitie van 17 december 2015 hier.
Lees het perscommuniqué van het Hof hier.
 
Ontdek onze dienstverlening in het kader van het fiscaal recht.