De gerechtsdeurwaarder is een ministerieel ambtenaar, benoemd door de Koning. De gerechtsdeurwaarder dient in het arrondissement waar hij benoemd is, zijn taak te vervullen die hem is toevertrouwd (art. 509 en 513 Ger.W.). De gerechtsdeurwaarder is als ministerieel ambtenaar verplicht om zijn medewerking te verlenen waar dit gevorderd wordt.

De hoofdtaak van de gerechtsdeurwaarder bestaat er in om exploten te  betekenen en voor de uitvoering van gerechtelijke uitspraken in burgerlijke zaken te zorgen (zijnde het leggen en realiseren van bewarende en uitvoerende beslagen). Daarnaast heeft de gerechtsdeurwaarder ook de bevoegdheid om vaststellingen te doen; uitgiften, afschriften en uittreksels van processtukken te lichten; openbare verkopen van roerende goederen te verrichten (art. 516 Ger.W.) etc.

Meer informatie over de gerechtsdeurwaarder is terug te vinden op de website van de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders van Belgi√ę.