De notaris is een door de Koning benoemde openbare ambtenaar. Hij heeft tot taak om authenticiteit te verlenen aan akten die door particulieren zijn opgesteld. De opdrachten die aan een notaris zijn toevertrouwd staan beschreven in de Organieke Wet Notariaat uit 1803. De gerechtsdeurwaarder speelt vaak een belangrijke rol in diverse juridische procedures (zoals zegellegging, beslag op onroerende goederen etc.). De notaris is enkel bevoegd in het gerechtelijk arrondissement waar zijn standplaats is gevestigd.

Het notariaat is op provinciaal vlak geregeld. In elke provincie bestaat er een Genootschap voor Notarissen. Elke notaris is lid van het provinciaal genootschap. Zij kiezen de leden van de Nationale Kamer van Notarissen die belast is met de tucht.

Meer informatie over de notaris is terug te vinden op de website van de Nederlandstalige notarissen.