Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Arbeidsrechtbank
facebook facebook
  • Register

Organisatie

Per gerechtelijk arrondissement is er één arbeidsrechtbank. In totaal telt België 27 arbeidsrechtbanken. De adressen van deze arbeidsrechtbanken vindt u hier. De arbeidsrechtbank is samengesteld uit beroepsmagistraten (rechters in de arbeidsrechtbank) en lekenrechters (rechters in sociale zaken). De beroepsrechters zijn voor het leven benoemd. De lekenrechters zijn werkgevers, werknemers of zelfstandigen die tijdelijk als magistraat zijn aangesteld. Het korps van de beroepsrechters bestaat uit een voorzitter die de kort geding zaken behandelt, één of meer ondervoorzitters en rechters.

De arbeidsrechtbank bestaat uit twee of meer kamers, die zaken aangaande het sociaal recht en het socialezekerheidsrecht behandelen. Er is ook een bureau voor rechtsbijstand (art. 86 Ger.W.) en een kort geding ingericht. Elke kamer is samengesteld uit een beroepsrechter en twee lekenrechters.

Het OM bij de arbeidsrechtbank wordt waargenomen door de arbeidsauditeur (art. 152 Ger.W.)


Bevoegdheid

De arbeidsrechtbank neemt kennis van alle zaken die het sociaal recht als voorwerp hebben, en dit ongeacht het bedrag van de vordering. Het betreft zaken van individueel en collectief arbeidsrecht, alsook alle betwistingen op het vlak van de sociale zekerheid.


Rechtsmiddelen

Tegen de beslissingen van de arbeidsrechtbank kan altijd hoger beroep worden ingesteld bij het arbeidshof.
 

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen voor de arbeidsrechtbank, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.