Organisatie

In tegenstelling tot de andere rechtscolleges is het assisenhof geen permanent rechtscollege. Het assisenhof wordt enkel ingericht indien er zaken te behandelen zijn. In elke provincie is er een assisenhof (en aanvullend ook één in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). België telt dus 10 assisenhoven. Het assisenhof zetelt in de hoofdstad van de provincie, behalve in Limburg waar het hof in Tongeren zetelt.

Het hof van assisen is samengesteld uit rechters (de zetel) en juryleden:

  • De zetel bestaat uit 3 beroepsmagistraten, zijnde een raadsheer uit het hof van beroep als voorzitter, en twee rechters uit de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar het hof van assisen zetelt, als bijzitters.
  • De jury bestaat uit 12 door het lot aangewezen burgers. Zij krijgen voorafgaandelijk een informatiesessie over de werking van het assisenhof (art. 289 §4 Sv). Zij worden bij hun taak begeleid door de voorzitter die hen ook de nodige informatie geeft over waar ze na het beëindigen van hun taak terecht kunnen voor psychologische ondersteuning. De voorzitter zal hen ook wijzen op hun plicht tot discretie en hen aansporen om zich afzijdig in de media te houden (art. 281 Sv.) De juryleden beslissen over de schuldvraag zonder de rechters. De rechters helpen de juryleden navolgend wel met de motivering van hun beslissing.

Het OM bij het assisenhof wordt waargenomen door de procureur-generaal bij het hof van beroep.


Bevoegdheid

Het hof van assisen is bevoegd voor de berechting van alle niet-correctionaliseerbare misdrijven (zoals moord). Daarnaast is het hof ook bevoegd voor de beslechting van politieke misdrijven en van persmisdrijven (behalve drukpersmisdrijven die zijn ingegeven door racisme en xenofobie) (art. 150 Grondwet).


Rechtsmiddelen

Tegen een arrest van het assisenhof kan een voorziening in cassatie worden ingesteld.

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te verdedigen voor het hof van assisen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.