Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Hof van Cassatie
facebook facebook
  • Register

Organisatie

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België en zetelt in Brussel. Het Hof van Cassatie bestaat enkel uit beroepsmagistraten: een eerste voorzitter, een voorzitter en 28 raadsheren (in totaal dus 30 magistraten: 15 Nederlandstaligen en 15 Franstaligen).

Het Hof van Cassatie bestaat uit 3 kamers. De eerste kamer behandelt burgerlijke- en handelszaken. De tweede kamer behandelt strafzaken. De derde kamer behandelt sociale zaken. Elke kamer heeft een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. Elke kamer zetelt met 5 raadsheren (voorzitter inbegrepen). In het Hof van Cassatie is er een bureau voor rechtsbijstand. Het Hof van Cassatie zetelt soms in voltallige zitting (9 raadsheren) (art. 131 Ger.W.), soms in verenigde kamers (ten minste 11 raadsheren, steeds oneven in aantal) (art. 134 Ger.W.) en soms in algemene vergadering (art. 248 Ger.W.).

Het OM bij het Hof van Cassatie wordt waargenomen door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie die rechtstreeks onder gezag van de Minister van Justitie staat (art. 142 Ger.W.). De procureur-generaal wordt bijgestaan door advocaten-generaal (waarvan degene met de meeste anciënniteit de titel van eerste advocaat-generaal draagt). Het parket-generaal bestaat uit 13 magistraten. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie oefent de strafvordering niet uit.

Het Hof van Cassatie telt 15 referendarissen.

Behalve in strafzaken en fiscale zaken, kan een voorziening in cassatie enkel worden ingesteld door een advocaat bij het Hof van Cassatie.


Bevoegdheid

Het Hof van Cassatie neemt kennis van voorzieningen tegen uitspraken van rechtbanken en hoven gewezen in laatste aanleg in om het even welke zaak (art. 609, 1° Ger.W.):

  • bij overtreding van de wet
  • wegens schending van substantiële vormen of vormen op straffe van nietigheid voorgeschreven
  • wanneer uit de uitspraak een blijvend interpretatieverschil aangaande een rechtspunt blijkt

Het Hof van Cassatie zal zich nooit buigen over de grond van de zaak zelf. Het Hof zal enkel nakijken of in een vonnis of arrest de wet of de vormen zijn nageleefd. Is dit het geval dan wordt de voorziening afgewezen. Is dit niet het geval, dan zal het Hof van Cassatie dit vonnis of arrest verbreken (casseren). Het Hof van Cassatie zal de zaak dan verwijzen naar een ander rechtscollege van hetzelfde niveau als het gecasseerde rechtscollege, dat zich opnieuw over de zaak ten gronde moet buigen. Indien het Hof van Cassatie bvb een arrest van het hof van beroep te Gent verbreekt, dan zal ze de zaak verzenden naar het hof van beroep te Brussel. Het rechtscollege naar waar de zaak wordt verwezen, is in principe niet gebonden door de uitspraak van het Hof van Cassatie. Dit is wel het geval na een tweede cassatie op dezelfde grond.

De arresten van het Hof van Cassatie zijn hier raadpleegbaar.

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen voor het Hof van Cassatie te behartigen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.