Algemeen

De strafuitvoeringsrechtbank is een afdeling van de rechtbank van eerste aanleg.

Enkel in de plaatsen waar een hof van beroep gevestigd is, heeft de rechtbank van eerste aanleg een strafuitvoeringsrechtbank: Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Bergen.


Samenstelling

De strafuitvoeringsrechtbank bestaat uit een voorzitter, een magistraat, en twee assessoren waarvan één gespecialiseerd is in sociale integratie en een ander in penitentiare zaken.

In het geval van zware misdaden (veroordelingen tot 30 jaar of levenslang met een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank) is de samenstelling als volgt: een voorzitter, twee rechters in de correctionele rechtbank en twee assessoren.

Ook bij het Openbaar Ministerie zijn magistraten aangeduid die aan de strafuitvoeringsrechtbank aangeduid worden.


Bevoegdheid

De strafuitvoeringsrechtbank is bevoegd voor gedetineerden die in de gevangenissen verblijven op het grondgebied van het hof van beroep waar die strafuitvoeringsrechtbank gevestigd is. 

Voor gedetineerden die een straf gekregen hebben van maximum 3 jaar, is het enkel de strafuitvoeringsrechter (de voorzitter alleen) die de beslissing neemt. Voor straffen van meer dan 3 jaar is de voltallige strafuitvoeringsrechtbank die de beslissing neemt.