Wetgeving

Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (WAM).


Artikel 29bis WAM

Opdat zwakke weggebruikers sneller een vergoeding kunnen krijgen na een verkeersongeval, werd een afwijkend vergoedingsstelsel ingevoerd. Ongeacht de fout- of de schuldvraag zal de zwakke weggebruiker bepaalde schade vergoed krijgen. De regeling gaat als volgt:

  • De verzekeraar van de eigenaar van het voertuig betrokken in een verkeersongeval dient de schade van de zwakke weggebruiker te vergoeden, zonder dat een fout moet zijn aangetoond
  • Enkel schade voortvloeiend uit lichamelijke letsel en dood, alsook kledij vallen hieronder.
  • Indien de zwakke weggebruiker uiteindelijk aansprakelijk blijkt te zijn voor het ongeval, kan de verzekeringsmaatschappij deze bedragen niet terugvorderen
  • Het slachtoffer heeft geen recht op vergoeding indien het ouder dan 14 jaar is en de gevolgen van het ongeval zelf heeft gewild
  • De schade die de gemotoriseerde voertuigbestuurder heeft opgelopen door de fout van de zwakke weggebruiker kan wel verhaald worden op de zwakke weggebruiker

Deze afwijkende regeling is enkel van toepassing indien (i) het om een verkeersongeval gaat, (ii) waarbij een motorrijtuig betrokken is, en (iii) met een zwakke en een andere weggebruiker:

  • Een verkeersongeval is ieder ongeval dat zich heeft voorgedaan op de openbare weg en terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen (particuliere - private - domeinen vallen hier niet onder)
  • Een zwakke weggebruiker is een voetganger, fietser of een persoon die een rolwagen bestuurt en de passagier in een voertuig. De bestuurder van een motorrijtuig is dus uitgesloten
  • Er dient een motorrijtuig betrokken te zijn bij het verkeersongeval, zoals een auto of motorfiets.

Indien u als zwakke weggebruiker betrokken bent in een verkeersongeval en een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen, aarzel niet contact met ons op te nemen.


Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF)

Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet volstaat om de insolvabiliteit van de aansprakelijke persoon te compenseren, of wanneer de aansprakelijkheidsverzekering het slachtoffer niet kan vergoeden (bvb. omdat de bestuurder van het aansprakelijke voertuig niet kan worden geïdentificeerd), komt het GMWF tussen.

Artikel 19bis-11 §1, 3° WAM stelt dat het GMWF tussenkomst indien de bestuurder van het voertuig dat een ongeval veroorzaakt heeft vrij uit gaat ten gevolge van een toevallig feit. Dit toevallig feit verhindert dat de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld en zijn aansprakelijkheidverzekeraar dus tot vergoeding dient over te gaan.

Artikel 19-11, §1, 7° WAM stelt dat het GMWF tot vergoeding over gaat indien het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt niet kan worden geïdentificeerd.

Om uw belangen te behartigen bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds raadpleegt u best een advocaat. Neem gerust contact met ons op.