Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Dading
facebook facebook
  • Register

PRINCIPES

Dading is het contract, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen (art. 2044 B.W.). Essentieel bij een dading is dat partijen 'wederzijdse toegevingen' doen. Een overeenkomst waarin enkel en alleen de rechten van partijen worden vastgelegd zonder toegevingen te doen, is dan ook geen dading. Dit is dan ook de reden waarom de rechter de inhoud van een dading nooit kan toetsen. De dading is een consensuele en wederkerige overeenkomst die ten bezwaren titel wordt gedaan.

De vier geldigheidsvereisten voor elke verbintenis zijn ook van toepassing op de dadingsovereenkomst:

  • Toestemming : is gebrekkig in geval van bedrog en geweld en bij dwaling over de persoon of het voorwerp van het geschil (art. 2053 B.W.); dwaling omtrent het recht of benadeling kunnen niet tot nietigheid leiden (art. 2052 lid 2 B.W.)
  • Bekwaamheid : bestaat in het kunnen beschikken over de voorwerpen die in de dading begrepen zijn (art. 2045 B.W.)
  • Voorwerp : bestaat enkel uit wederzijds toegevingen
  • Oorzaak : beëindigen van een geschil of voorkomen van een toekomstig geschil; zonder een geschil kan er nooit een dading zijn

Een dading is aan geen vormvereisten onderwerpen, maar moet wel schriftelijk opgemaakt worden (art. 2044 B.W.)

Partijen die een dading hebben gesloten dienen hun verbintenissen in deze overeenkomst na te komen. Een geschil dat tot de dading aanleiding heeft gegeven mag niet meer aan een rechter worden voorgelegd. Dadingen hebben tussen partijen immers kracht van gewijsde in hoogste aanleg (art. 2052, lid 1 B.W.).

Gelet op het belang en gezag van een dading, doet u best beroep op een advocaat om een dading op te stellen of toch zeker grondig na te laten lezen. Aarzel niet om hiervoor contact met ons op te nemen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.