Hiernaast wordt behandeld:

  • De persoon (begin en einde)
  • De staat van de persoon (identificatie en registratie; naam; woonplaats; nationaliteit; burgerlijke stand)
  • Het huwelijk (en het wettelijk samenwonen)
  • Het huwelijksvermogensrecht
  • De echtscheiding
  • Afstamming
  • Onbekwamen (minderjarigen en geesteszieken)
  • Erfrecht
  • Schenkingen en testamenten
  • Persoonlijkheidsrechten