Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen in het franchise recht (of franchising recht), aarzel niet om contact met ons op te nemen.


Onze dienstverlening in het kader van het franchise recht bestaat onder meer uit het volgende:

Voor franchisenemers

  • Advies bij contractsluiting (nakijken van franchisecontract dat de franchisegever voorstelt)
  • Advies en bijstand bij conflicten met de franchisegever
  • Bijstand in procedures: contractuele geschillen met de franchisegever; ontbinding van franchisecontract; nietigheid franchisecontract

Voor franchisegever

  • Advies bij contractsluiting (opmaak van franchisecontract en opmaak van precontractueel document)
  • Advies en bijstand bij conflicten met de franchisenemer
  • Bijstand in procedures: contractuele geschillen met de franchisenemer; ontbinding van de franchisecontract; verweer bij vordering tot nietigheid franchisecontract

 

Lees meer over franchising in onze rubriek Franchise - Franchising.