Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Scheidsrechterlijk beding
facebook facebook
  • Register

Heeft u vragen omtrent de toepassing van een scheidsrechterlijk beding in een arbeidsovereenkomst? Raadpleeg een advocaat en aarzel niet ons te contacteren. Ons kantoor heeft advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht.


Wat is een scheidsrechterlijk beding?

Betekenis: een scheidsrechterlijk beding is een clausule in de arbeidsovereenkomst waarin de werkgever en de werknemer er zich toe verbinden om geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst voor te leggen aan scheidsrechters (arbiters) en dus te onttrekken aan de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.


Is een scheidsrechterlijk beding geldig?

Een scheidsrechtelijk beding is enkel geldig indien het gesloten wordt ná het ontstaan van het geschil.

Een scheidsrechtelijk beding is dus ongeldig indien het voorafgaand aan dit geschil (zoals bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst) gesloten wordt. In dat geval blijft de arbeidsrechtbank bevoegd.

Uitzondering: een scheidsrechterlijk beding in de arbeidsovereenkomst is wel geldig voor werknemers die belast zijn met het dagdagelijks beheer van een onderneming of voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor een afdeling of bedrijfseenheid, op voorwaarde dat hun jaarlijks loon hoger is dan 65.771 euro.


Wetgeving

Artikel 13 en 69 Arbeidsovereenkomstenwet

Art. 13. De werknemers en hun werkgevers mogen zich niet vooraf verbinden geschillen die uit de
overeenkomst kunnen ontstaan, aan scheidsrechters voor te leggen.


Art. 69.In afwijking van artikel 13 is het scheidsrechterlijk beding geldig voor de bediende waarvan
het jaarloon hoger is dan ((32 200) EUR) en die met het dagelijks beheer van de
onderneming is belast of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming
beheersverantwoordelijkheid heeft die kan worden vergeleken met die voor de
gehele onderneming. <KB 1984-12-14/33, art. 3, 008> <KB 2000-07-20/66,
art. 1, 046; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  (NOTA : het bedrag van 32.200 EUR wordt bij indexering
gebracht op 65.771 EUR <VARIA 2013-10-25/01, art. M; Inwerkingtreding : 01-01-2014>)

 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.