ALGEMEEN

Het sociaal recht omvat in hoofdzaak:

  • Het arbeidsrecht
  • Het sociaal zekerheidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Hierbij kan gedacht worden aan de wettelijke bepalingen inzake arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, nachtarbeid, zondagrust etc.

Het sociaal zekerheidsrecht omvat de wettelijke bepalingen die het aan zelfstandigen en werknemers mogelijk maken om ten allen tijde in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

 

ONDERVERDELING

Volgende onderwerpen worden besproken: