Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Strafrecht
facebook facebook
  • Register

Algemeen

Onder de rubriek strafrecht wordt het zogenaamde materieel strafrecht behandeld.

Een belangrijk principe in het materieel strafrecht is het legaliteitsbeginsel, dat uiteenvalt in twee verschillende regels:

  • Nullum crimen sine lege (art. 14 Grondwet en art. 7 EVRM) : Misdrijven kunnen enkel worden ingevoerd door of krachtens een wet. Een strafrechter kan dus geen gedragingen strafbaar stellen die niet door de strafwet zijn geviseerd.
  • Nulla poena sine lege : De straf en de strafmaat moeten zijn ingesteld door of krachtens een wet. De strafrechter kan dus zelf geen straf of een hogere straf opleggen die de strafwet niet heeft voorzien.


Overzicht

Hierna vindt u meer informatie over:

De wijze waarop geprocedeerd wordt in het strafrecht (bvb. hoe wordt de dader van een drugsmisdrijf bestraft) wordt beschreven in de rubriek strafprocesrecht.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.