Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Aanranding van de eerbaarheid
facebook facebook
 • Register

Misdrijf

Er is sprake van aanranding van de eerbaarheid als bepaalde handelingen gesteld worden (met een zekere zwaarwichtigheid) waardoor de seksuele integriteit van een persoon wordt aangetast. De seksuele integriteit is een begrip dat (net zoals de 'goede zeden') evolueert van tijd en plaats. Het zal dus steeds beoordeeld worden op de wijze dat het collectief bewustzijn van een bepaalde maatschappij dat op een bepaald tijdstip ervaart.


Aanranding van de eerbaarheid met toestemming

Het lijkt op het eerste gezicht merkwaardig maar ook wanneer seksuele handelingen worden gesteld met toestemming, kan er toch sprake zijn van aanranding van de eerbaarheid.

De Belgische wetgever heeft immers geoordeeld dat een minderjarige onder de 16 jaar geen toestemming kan geven tot welke seksuele handeling ook. De seksuele meerderjarigheid ligt dus in ons land op 16 jaar. Enkel boven de 16 jaar kan iemand beslissing over zijn/haar seksualiteit.

Wanneer een meerderjarige dus seksuele handelingen heeft met een minderjarige onder de 16 jaar, dan maakt hij zich schuldig aan aanranding van de eerbaarheid. Dat hierbij geen geweld of bedreigingen zijn gebruikt (dus met de toestemming van de minderjarige) maakt niet uit (art. 372 lid 1 Sw.).

Bovendien wordt deze leeftijdsgrens verhoogd van 16 naar 18 jaar, wanneer het gaat om verwanten of personen die gezag hebben over de minderjarige. Aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging, gepleegd op een minderjarige (ook tussen de 16 en 18 jaar) is dus strafbaar als ze gepleegd is door:

 • een bloedverwant in opgaande lijn of een adoptant (bvb. de vader, grootvader, moeder, grootmoeder)
 • broer of zus van het slachtoffer of soortgelijke positie in het gezin (bvb. een stiefbroer)
 • een persoon die gewoonlijk of occasioneel samenwoont met het slachtoffer en gezag heeft over het slachtoffer (bvb. de nieuwe partner van de moeder)

Men gaat er van uit dat iemand die aangerand wordt binnen het gezin (of door iemand die gezag heeft binnen het gezin), niet gemakkelijk hulp kan zoeken tegen opdringerige familieleden. Het is immers niet altijd eenvoudig om hulp te vinden binnen de familie waar ook de aanrander toe behoort of waarin de aanrander gezag heeft.

Er bestaat wel een uitzondering voor iemand die ontvoogd is door het huwelijk. Deze persoon wordt minder streng beschermd. Men gaat er van uit dat het slachtoffer dan steun kan vinden bij zijn/haar echtgenoot.Aanranding van de eerbaarheid zonder toestemming, met geweld of bedreiging

Seksuele handelingen die gesteld worden bij verrassing zijn strafbaar. Het slachtoffer heeft immers geen tijd gehad om na te denken, zodat de handelingen geacht worden te zijn gepleegd zonder toestemming. 

Het geweld moet worden gepleegd voor of tijdens de aanranding. Onder bedreigingen worden (ernstige en geloofwaardige) daden van morele dwang verstaan die dreigen met een ernstig kwaad, gericht tegen personen.

Opdat er sprake is van aanranding van de eerbaarheid dient er op zich geen fysiek contact te zijn geweest. De daden moeten wel met een intentioneel element zijn gesteld: de dader moet dus de bedoeling hebben gehad om de eerbaarheid aan te randen. Er is dan ook geen sprake van aanranding van de eerbaarheid bij een medisch onderzoek door de dokter, een toevallige aanraking tijdens het dansen op een party, een slag in de schaamstreek bij een gevecht etc.


Straf

De straffen variëren naar gelang de leeftijd van het slachtoffer;

 • meerderjarige
 • minderjarige boven de 16 jaar
 • minderjarige onder de 16 jaar

Er zijn een aantal objectief verzwarende omstandigheden (art. 376 Sw.):

 • als het de dood tot gevolg heeft
 • als het voorafgegaan of gepaard wordt met foltering
 • als het gepleegd wordt op een persoon die bijzonder kwetsbaar is (bvb. zwangere vrouw, mentaal gehandicapte etc.), of onder bedreiging van een wapen (bvb. een mes)

Er zijn een aantal subjectief verzwarende omstandigheden die te maken hebben met de dader of het slachtoffer (art. 377 Sw.) zoals:

 • een bloedverwant in opgaande lijn of adoptant (bvb. de vader, grootvader, adoptant)
 • een bloedverwant in de rechte neerdalende lijn of een broer of zus van het slachtoffer
 • iemand die gezag heeft over het slachtoffer (bvb. de onderwijzer, de leraar)
 • iemand die misbruik maakt van zijn gezag of van de faciliteiten die hij heeft in zijn functie (bvb. een opvoeder in een instelling die een sleutel heeft van de slaapzaal)
 • een geneesheer, heelkundige, verloskundige, officier van gezondheid aan wie het kind ter verzorging is toevertrouwd
 • personen die de dader helpen in de uitvoering van het misdrijf
 • broer of zus van het minderjarig slachtoffer of iemand met een gelijkwaardige positie binnen het gezin (bvb. de halfbroer of zus, het kind van de nieuwe partner van één van de ouders)
 • iedere persoon die gewoonlijk of occasioneel samenwoont met het slachtoffer en er gezag over heeft (bvb. de nieuwe partner van de moeder)
 • als de aanranding ingegeven is door racistische of andere discriminatoire motieven (bvb. een moslima of een homo aanranden uit haat tegen de islam of holebi's)

Zodra er begin van uitvoering is, is er sprake van aanranding. Poging tot aanranding wordt niet minder gestraft (art. 374 Sw.)

Voorbeelden:

 • Een vrouw in haar billen knijpen terwijl ze zich niet kan verdedigen
 • Een man onder bedreiging van een mes verplichten zich uit te kleden en zijn onderlijf betasten
 • Een persoon dwingen naar porno te kijken, terwijl deze dat helemaal niet wil
 • Iemand verplichten onder bedreiging om zich uit te kleden en zich te laten bekijken
 • Een vrouw haar borsten betasten terwijl ze in een houdgreep wordt gehouden.

 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.