Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Bederf van de jeugd en prostitutie
facebook facebook
 • Register

Misdrijf

Onder bederf van de jeugd wordt verstaan (art. 379 Sw.):

 • een aanslag tegen de zeden plegen
 • de ontucht, het bederf of de prostitutie opwekken, begunstigen of vergemakkelijken
 • van een (mannelijke of vrouwelijke) minderjarige
 • met als doel aan iemand anders driften te voldoen

Voorbeeld: iemand organiseert een party en nodigt minderjarigen uit en geeft hen de mogelijkheid om met elkaar seks te hebben

Prostitutie is het aanbieden van seksuele gunsten tegen betaling.

Het feit dat iemand zichzelf prostitueert is niet strafbaar. Hetgeen strafbaar is (art. 380 Sw.), is:

 • iemand, zelfs met zijn toestemming, aanwerven, meenemen, wegbrengen, bij zich houden met het oog op het plegen van prostitutie (bvb. meisjes ronselen voor prostitutie)
 • een huis van prostitutie houden (bvb. een bordeel uitbaten)
 • plaatsen ter beschikking stellen voor prostitutie en daarbij een abnormaal profijt realiseren (bvb. een kamer verhuren in de 'hoerenbuurt' van een stad en daar een enorm hoge huur voor vragen)
 • de prostitutie van iemand uitbaten (bvb. een pooier)
 • in een openbare plaats, door woorden, tekens of gebaren aanzetten tot prostitutie (bvb. een straatprostituee)
 • reclame maken voor een aanbod van diensten van seksuele aard, ook als dit onder bedekte bewoordingen gebeurt (bvb. het aanbieden van massages 'met een happy ending')


Straf

Bederf van jeugd wordt zwaarder bestraft als de minderjarige jonger is dan 16 of dan 14 jaar.

Ook de poging tot prostitutie is strafbaar.

Verzwarende omstandigheden zijn:

 • list, geweld, bedreiging of enige vorm van dwang gebruiken (bvb. een modelcontract beloven en zo in de prostitutie doen belanden)
 • misbruik maken van de bijzonder kwetsbare positie waar iemand zich in bevindt (bvb. misbruik maken van een zwangere vrouw, iemand die illegaal in het land is, iemand met een lichamelijk of geestelijk gebrek)
 • als deze misdrijven gepleegd worden ten opzichte van minderjarigen
 • als deze misdrijven gebeuren in een vereniging

Er worden bijkomende straffen voorzien voor deze misdrijven:

 • de boete wordt vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers
 • de ontzetting uit de rechten (van art. 31 Sw.)
 • het verbod om bepaalde handelszaken uit te baten
 • het sluiten van de inrichting die met deze misdrijven te maken heeft
 • als de misdrijven ten aanzien van minderjarigen zijn gepleegd: het verbod om deel te nemen aan onderwijs of andere activiteiten waar minderjarigen bij betrokken zijn
 • wonen of verblijven in een bepaalde regio die de rechter aanduidt
 • de verbeurdverklaring van de goederen (of de tegenwaarde ervan)
 • de rechter kan bevelen dat het vonnis aan de werkgever van de veroordeelde wordt overgemaakt indien deze in zijn beroep contact heeft met minderjarigen

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.