Misdrijf

Iemand door geweld of bedreiging dwingen een huwelijk aan te gaan is strafbaar (art. 391sexies Sw.).

Ook de poging ertoe is strafbaar.