Misdrijf

Het onwettig kennisnemen van privécommunicatie door een openbaar ambtenaar wordt bestraft (art. 259bis Sw.).

Hiermee wordt bedoeld:

  • het afluisteren, opnemen of doen afluisteren of opnemen
  • het opstellen van toestellen hiervoor
  • gebruik maken van deze onwettige informatie
  • het verkopen, ter beschikking stellen etc. van instrumenten die dit alles mogelijk maken

In bepaalde gevallen is het afluisteren en kennisnemen van privécommunicatie uiteraard we toegelaten, doch enkel indien de nodige procedures zijn gevolgd en bevelen hiertoe zijn gegeven.