Misdrijf

Het beramen van samenzweringen en samenspanningen door ambtenaren tegen de veiligheid van de Staat, of tegen de Belgische wetten of met de bedoeling het goed functioneren van de rechtsbedeling of de wettelijke diensten tegen te gaan, wordt bestraft (art. 233-236 Sw.).