Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Verduistering, knevelarij en belangenneming
facebook facebook
  • Register

Misdrijf

Deze categorie groepeert drie misdrijven (art. 240-245 Sw.):

  1. Verduistering : zaken achterhouden of niet gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Het kan gaan om gelden, akten, effecten of andere roerende zaken. Dit misdrijf kan eigenlijk omschreven worden als 'misbruik van vertrouwen' door een openbaar ambtenaar (misbruik van vertrouwen door bijzondere personen wordt bestraft in art. 491 Sw.)

    Voorbeeld: een politieambtenaar doet een proces-verbaal van een snelheidsovertreding van een vriend verdwijnen; een postbode laat post verdwijnen; ambtenaren kopiëren vertrouwelijke documenten en maken deze aan de pers over etc.

  2. Knevelarij : het innen van gelden, belastingen, taksen enzovoort door een openbaar ambtenaar, zonder dat dit verschuldigd is.

    Voorbeeld: Een politieambtenaar doet een voertuig stoppen wegens een snelheidsovertreding zonder dat deze overtreding werd gepleegd, en eist onmiddellijke betaling van een 'boete' van de chauffeur

  3. Belangenneming : een belang nemen als openbaar ambtenaar zelf of door tussenpersonen in aanbestedingen, aannemingen of werken waarover hij in het kader van zijn functie zeggingskracht heeft. Als de ambtenaar daarentegen openlijk gehandeld heeft en zijn privébelangen niet bevorderd heeft, is er geen sprake van een misdrijf.

    Voorbeeld: een ambtenaar kent een overheidsopdracht toe aan een bouwbedrijf waarvan hij zelf aandeelhouder is

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.