Algemeen


De openbare orde

De openbare orde is de orde die door de Staat via wetgeving georganiseerd wordt en waar elke burger zich aan moet houden. De openbare orde is één van de fundamenten van de rechtstaat. Ze is dan ook zo belangrijk dat elke schending ervan door het strafrecht wordt bestraft.

Het strafrecht zelf is dan ook van openbare orde. Burgers kunnen geen individuele afspraken maken om het strafrecht niet te laten toepassen. Het Openbaar Ministerie zal onafhankelijk van een klacht (of intrekking van die klacht) beslissen om tot vervolging over te gaan.


Personen die een openbaar ambt uitoefenen

Een openbaar ambtenaar is een persoon die tewerkgesteld is in een openbare betrekking. Hij heeft een wettelijk statuut en neemt op permanente wijze deel aan het openbaar gezag.


Bedienaren van de eredienst

Het betreft hier in eerste instantie de bedienaren van de zes in België officieel erkende erediensten: de rooms-katholieke godsdienst, de joodse godsdienst, de anglicaanse godsdienst, het protestantisme, de islam en de orthodoxe eredienst. Daarnaast kan de strafrechter ook de bedienaren van andere erediensten onder het strafrecht laten vallen.


Bijzondere personen

Bijzondere personen zijn personen die geen openbare ambtenaar of bedienaar van de eredienst zijn. Deze personen vallen aldus niet onder deze groep van misdrijven (eventueel wel onder andere bepalingen in het Strafwetboek).


Misdrijven

Het gaat om de volgende misdrijven: