Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Valsmunterij en namaak van bankbiljetten
facebook facebook
 • Register

Valse Munt

Misdrijf

Het namaken, het beschadigen, en het veranderen van gouden en zilveren munten of munten van een ander metaal wordt bestraft (art. 160-172 Sw.).

Ook het in omloop brengen ervan, het zich aanschaffen of ontvangen van vervalste of geschonden munten is strafbaar.

Straf

Het vervalsen, veranderen of schenden zelf van de munten wordt gestraft als een misdaad.

Ook de poging (voor zover het om een wanbedrijf gaat) en de medeplichtigheid wordt strafbaar gesteld.


Namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten

Namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten is een misdrijf.

Het namaken of vervalsen van de volgende waardepapieren (al dan niet uitgegeven door de thesaurie) zijn strafbaar:

 • schuldbrieven
 • waardebonnen
 • cheques
 • overschrijvingen
 • biljetten aan toonder
 • bankbiljetten (Belgisch of van een ander land)
 • schuldbrieven, aandelen, effecten van provincies en gemeenten, vennootschappen etc. (Belgisch of van een ander land)

Ook medeplichtigen, en personen die die vervalste stukken aanschaffen of uitgeven, of deelnemen aan de uitgifte ervan, zijn strafbaar.

Wie aanvankelijk van oordeel is goede stukken ontvangen te hebben, maar ze in omloop brengt, nadat hij te weten gekomen is dat ze vals zijn, is ook strafbaar. (voorbeeld: een persoon betaalt in een winkel met een (vals) briefje van 100 euro; de kassierster controleert het briefje en weigert het omdat het vals zou zijn; de persoon gaat naar een andere winkel waar het briefje niet gecontroleerd wordt en betaalt er mee).


Bescherming van de geldtekens die wettig betaalmiddel zijn

Ook het uitgeven van geldtekens als betaalmiddel zonder toestemming of machtiging van de overheid is strafbaar, alsook het gebruiken van een wettelijk betaalmiddel als drager van boodschappen, of het betaalmiddel beschadigen, bekladden, overschrijven en zo het gebruik ervan bemoeilijken.

Voorbeeld: Een bankbiljet bekladden of er woorden of tekeningen op schrijven, is strafbaar


Namaking of vervalsing van zegels, stempels, merken etc.

Het namaken van 's Lands zegel is strafbaar (art. 179 Sw.). Het gaat hierbij meer specifiek om:

 • rijksstempels
 • keurstempels voor het merken van goud en zilver
 • muntstempels
 • matrijzen, platen, clichés voor het vervaardigen van zegels, aandelen en bankbiljetten

Ook het te koop stellen, aanschaffen en gebruiken van deze vervalste stukken of voorwerpen is strafbaar. Hetzelfde geldt voor het wederrechtelijk aanschaffen van echte zegels, munten etc. om de staat te benadelen. Ook wanneer het gaat om zegels, stempels of merken van een ander land is er van een misdrijf sprake.

Tevens is het namaken van nationale of vreemde postzegels strafbaar, alsook het te koop stellen of in omloop brengen van vervalste postzegels, en het gebruik er van maken (art. 188-190bis Sw.). 

Tot slot is het ook strafbaar om op fabrikaten de naam van een andere fabrikant dan de voortbrenger te plaatsen. Het gaat hier om vervalsing van merkproducten (art. 191 Sw.)

Er bestaat een verschoningsgrond voor personen die de overheid tijdig om de hoogte brengen van deze vervalsingen (art. 192 Sw.).

Ook bestaan er bijzondere gevallen van herhaling (art. 192ter Sw.)

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.