Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Valsheid in geschriften
facebook facebook
 • Register

Misdrijf

Het misdrijf valsheid in geschriften kan worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën:

 • Valsheid in authentieke en openbare geschriften, in handels- of bankgeschriften en de private geschriften (art. 194-197 Sw.)
 • Valsheid in reispassen, machtigingen om wapens te dragen, arbeidsboekjes, reisorders en getuigschriften (art. 198-210 Sw.)
 • Valsheid in telegrammen (art. 211-212 Sw.)

Daarnaast bestaat ook het meer specifieke misdrijf van valsheid in informatica (art. 210bis Sw.).

Opdat er sprake is van valsheid in geschriften moet aangetoond worden dat er (1) een geschrift is (2) waarin de waarheid vervalst werd op een manier die de wet omschrijft en (3) waarbij een mogelijk nadeel wordt veroorzaakt.

1. Wat is een geschrift?

Een geschrift moet aan vier criteria voldoen om van strafrechtelijke bescherming te kunnen genieten:

 • Er moet sprake zijn van een geschrift

  Onder geschrift wordt een systeem van grafische tekens verstaan die kunnen gelezen en begrepen worden. Naast de gebruikelijke geschriften, vallen hier ook plannen, foto's en internetgegevens onder (zelfs een kruisje naast de naam op een aanwezigheidslijst).

 • dat een gedachte uitdrukt

  Het samengaan van al deze tekens moet een gedachte uitdrukken. De tekens dienen dus iets te betekenen of samengenomen tot een bepaalde uitdrukking te komen.

 • een juridische draagwijdte heeft

  Dit is het geval van zodra het geschrift kan worden gebruikt als bewijsmiddel.

 • zich opdringt aan het openbaar vertrouwen

  Het moet gaan om een geschrift waarop de overheid of particulieren vertrouwen.


De wet spreekt enerzijds over authentieke en openbare geschriften, handels- of bankgeschriften en private geschriften. Authentieke en openbare geschriften worden opgesteld door openbare officieren en ambtenaren en hebben dus een zeer grote geloofwaardigheid. Voorbeelden van handelsgeschriften zijn facturen, wissels, vervoersdocumenten etc.

De wet spreekt anderzijds ook over reispassen, machtigingen om wapens te dragen, arbeidsboekjes, reisorders en getuigschriften. Identiteitskaarten en verblijfsvergunningen vallen niet onder deze kwalificatie. Reisorders zijn gericht tot personen die vergoedingen ontvangen voor verplaatsing en verblijf zoals militairen. Bij getuigschriften gaat het doorgaans om geneeskundige getuigschriften.

Ook in het fiscaal en het sociaal strafrecht zijn er overigens strafrechtelijke bepalingen terug te vinden die (het gebruik van) valse documenten bestraffen.

2. Wanneer is er sprake van vervalsing?

Alle soorten van vervalsing komen in aanmerking.

Enerzijds komen materiële vervalsingen in aanmerking. Hierbij wordt het document aangetast, het geschrift zelf door toevoegingen, overschrijvingen etc.

Daarnaast komen ook intellectuele vervalsingen in aanmerking. Hierbij wordt de achterliggende akte of feiten aangetast, waardoor het document dan niet meer overeenstemt met de akte of de feiten die worden beschreven.

3. Wanneer is er sprake van het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden?

Tot slot is een bijzonder opzet vereist. Zo moet worden aangetoond dat er sprake is van bedrieglijk opzet, dan wel van het oogmerk om te schaden (art. 193 Sw.). Een van beiden is voldoende.

Bedrieglijk opzet betekent dat de inbreukpleger met de gepleegde vervalsing een voordeel wil realiseren voor zichzelf of voor een ander persoon.

Het oogmerk om te schaden betekent dat de inbreukpleger (materiële of morele) schade of een nadeel aan een ander persoon wil toebrengen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.