Het misdrijf

Aanslag

Onder het misdrijf van aanslag valt:

  • De aanslag op het leven van de Koning zelf (art. 101 Sw.)
  • De aanslag op de vermoedelijke troonopvolger (art. 102 Sw.)
  • De aanslag op het leven of de fysieke integriteit van de Koningin, en verdere bloed- en aanverwanten (art. 103 Sw.)
  • Aanslag op de Regeringsvorm (art. 104 Sw)

Poging wordt gelijkgesteld met het voltrokken misdrijf (art. 105 Sw.)

Samenspanning

Er is sprake van samenspanning zodra verschillende personen samen het besluit genomen hebben om te handelen (art. 110 Sw.)

Onder dit misdrijf valt samenspanning tegen de Koning, de Koninklijke familie en de regeringsvorm.


De straf

Deze misdrijven worden bestraf met opsluiting. Als het om een politiek misdrijf gaat is de straf hechtenis.

Als de aanslag geen gevolgen heeft veroorzaakt zoals schending van de vrijheid, ziekte, verwondingen of bloedstortingen, wordt de straf telkens verminderd.