Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Aanslag op persoonlijke vrijheid en op onschendbaarheid van de woning
facebook facebook
 • Register

Misdrijf

Aanslag op de persoonlijke vrijheid

Iemand aanhouden, doen aanhouden, gevangen houden of doen gevangen houden zonder bevel van het gestelde gezag en buiten de gevallen waarin de wet dit toelaat, is strafbaar (art. 434 Sw.).

Het is inderdaad in bepaalde gevallen toegelaten dat particulieren andere personen kunnen staande houden. Art. 1, 3° van de wet op de voorlopige hechtenis bepaalt dat particulieren iemand kunnen vasthouden bij betrapping op heterdaad van een misdaad of een wanbedrijf. Dit kan uiteraard enkel indien dit gebeurt om hen onmiddellijk aan de politie over te dragen. De particulier dient dan ook onmiddellijk een politieagent op de hoogte te brengen. Buit dit geval, is er sprake van onrechtmatige vrijheidsberoving.

Verzwarende omstandigheden zijn:

 • als de vrijheidsberoving langer dan 10 dagen duurt, of langer dan een maand
 • als de aanhouding gedaan werd met een vals bevel van de overheid, of in kledij of onder de naam van een politie-agent
 • als de persoon met de dood wordt bedreigd
 • als de drijfveren van de vrijheidsberoving racistisch of discriminerend zijn

Huisvredebreuk

Er is sprake van huisvredebreuk indien men de woning van een persoon binnentreedt (art. 439 Sw.):

 • zonder wettelijk bevel of toegelaten door de wet
 • tegen de wil van die persoon
 • in de woning of een bewoonde plaats of aanhorigheden
 • met geweld of bedreiging, of
 • door middel van braak, inklimming of valse sleutels

Verzwarende omstandigheden zijn:

 • het feit wordt gepleegd met vals bevel van de overheid (bvb. met een vals huiszoekingsbevel)
 • in kledij of onder naam van een agent van het openbaar gezag (bvb. zich uitgeven als officier van de gerechtelijke politie of als gerechtsdeurwaarder)
 • of met de volgende drie verzwarende omstandigheden samen: (i) het feit wordt gepleegd bij nacht, (ii) door 2 of meer personen, (iii) de schuldige of één van hen heeft wapens bij

Het zonder toestemming een bewoond huis binnengaan is enkel strafbaar als het 's nachts gebeurt.

 

 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.