Misdrijf

Iemand aanwerven, meenemen, wegbrengen, aanzetten tot bedelen, of ter beschikking van een bedelaar stellen om het openbaar medelijden op te wekken is strafbaar. Ook het exploiteren van iemands bedelarij is strafbaar.

Het is een verzwarende omstandigheid:

  • als men daarvoor gebruik maakt van minderjarigen
  • als men daardoor misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waar de persoon zich in bevindt zodat de persoon in kwestie eigenlijk geen andere keuze heeft dan zich te laten misbruiken (bvb. een illegaal, een zwangere vrouw, een gehandicapte etc.)
  • door gebruik te maken van list, geweld, bedreiging of dwang


Straf

De boeten worden vermeningvuldigd met het aantal slachtoffers.