Misdrijf

Dit misdrijf (art. 433decies-433quinquiesdecies Sw.) bestraft het misbruik maken van een persoon die in een bijzonder kwetsbare positie zit als gevolg van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire sociale toestand.

Voorbeeld: iemand die illegaal in het land is

Dit misbruik kan op verschillende manieren gebeuren:

  • door een roerend of onroerend goed, een deel ervan, een kamer of andere ruimte die als woongelegenheid kan dienen
  • te verkopen, te verhuren, ter beschikking stellen
  • met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren
  • in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid
  • zodanig dat de betrokken persoon geen echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken

Voorbeeld: aan illegalen tegen woekerprijzen een slaapgelegenheid bieden, dat enkel bestaat uit een matras zonder mogelijkheid tot persoonlijke hygiëne of privacy


Straf

De boete voor dit misdrijf wordt vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers.

Als dit een gewoontemisdrijf wordt of gepleegd wordt in het kader van een vereniging of criminele organisatie, is dit een verzwarende omstandigheid.

Buiten geldboetes kunnen er bijkomende straffen worden voorzien, zoals:

  • ontzetting van rechten (opgesomd in art. 31 Sw.)
  • bijzondere verbeurdverklaring van de goederen of de tegenwaarde ervan
  • de goederen kunnen in beslag genomen worden en, met akkoord van de eigenaar of verhuurder, opgeknapt worden en tijdelijk aan het OCMW ter beschikking worden gesteld
  • de slachtoffers van dit misdrijf kunnen worden opgevangen en gehuisvest op kosten van de beklaagde