Misdrijf

Gijzeling is (art. 347bis Sw.):

  • het aanhouden, gevangen houden of ontvoeren van personen
  • om ze borg te doen staan voor een bevel of een voorwaarde
  • om een wanbedrijf of een misdaad voor te bereiden of te vergemakkelijken, of
  • de ontvluchting van daders voor te bereiden of te vergemakkelijken of,
  • de daders hun vrijlating te verkrijgen of hun straf te doen ontgaan


Straf

De straf is zwaarder als het slachtoffer minderjarig is of een persoon in kwetsbare toestand. De straf wordt ook zwaarder naarmate de gevolgen van de gijzeling ernstiger worden (foltering, verminking, dood, ongeneeslijk lijkende ziekte).

Er is een strafverminderende verschoningsgrond als de gijzelaar wordt vrijgelaten zonder dat er aan het bevel of de voorwaarde is voldaan.