Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Verhinderen van de vrije uitoefening van erediensten
facebook facebook
  • Register

Misdrijf

Verschillende vormen van het verhinderen van de vrije uitoefening van erediensten is verboden (art. 142 tot 145 Sw.).

Het betreft niet enkel om erediensten die in België officieel zijn erkend. In het Strafwetboek wordt een eigen invulling gegeven aan het begrip eredienst, zodat het aan de strafrechter toekomt om te bepalen of bepaalde rituelen als een eredienst kunnen worden aanzien.

Het is een misdrijf om:

  • Het met geweld of bedreiging dwingen of verhinderen een eredienst bij te wonen, een eredienst uit te oefenen, godsdienstige feesten te vieren, rustdagen te onderhouden enz. De kwetsbare toestand van het slachtoffer is een verzwarende omstandigheid (voorbeeld: een werknemer verplichten om elke zondagmorgen te werken, wetende dat de werknemer een praktiserende katholiek is die de zondagsmis wil bijwonen)
  • Het verstoren van de uitoefening van een eredienst of een openbare plechtigheid (voorbeeld: een begrafenis verstoren door in de onmiddellijke nabijheid schunnige liederen te zingen)
  • Het beschimpen van de voorwerpen van een eredienst door gebaren, bedreigingen, daden of woorden (voorbeeld: de Koran bespuwen, hosties beschimpen etc.)
  • Het smaden van de bedienaar van een eredienst, in zijn bediening, door daden, woorden, gebaren of bedreigingen
  • Het slaan of verwonden van de bedienaar van de eredienst (voorbeeld: het altaar bestormen en de pastoor een rammeling geven)

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.