Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Straffen
facebook facebook
  • Register

Algemeen

Een straf is de sanctie die wordt opgelegd door de strafrechter aan de dader van een misdrijf. Een straf heeft een dubbele functie. Enerzijds is er de vergeldingsfunctie (een verkrachter moet worden gestraft). Anderzijds is er de resocialiserende werking (spijt krijgen, tot beter inzicht komen en sociale reïntegratie mogelijk maken).

Straffen zijn persoonlijk: ze kunnen enkel worden opgelegd aan diegene die het misdrijf heeft gepleegd. Straffen zijn ook individueel: collectieve straffen zijn uitgesloten.


Soorten straffen

Gelet op het legaliteitsbeginsel worden de straffen opgesomd in art. 7 Sw., zijnde:

  • Vrijheidsberovende straffen: Levenslange of tijdelijke oplsuiting (5 tot 30 jaar); gevangenisstraffen (1 dag tot 5 jaar)
  • De werkstraf: Kan worden opgelegde in correctionele en politiezaken. Een werkstraf is minimaal 20 en maximaal 300 uur (minstens 45 uur voor een wanbedrijf). De strafrechter legt steeds een vervangende gevangenisstraf op voor het geval de werkstraf niet wordt uitgevoerd. Een justitieassistent zal toezicht houden op de uitvoering van de werkstraf.
  • Geldboete
  • Verbeurdverklaring


Iedereen heeft recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn (art. 6 EVRM). Indien de strafrechter vaststelt dat de redelijke termijn in strafzaken overschreden is, dan kan de rechter ofwel een straf opleggen die langer dan het minimum is ofwel de schuldigverklaring uitspreken zonder straf (art. 21 V.T.S.v.).

De strafrechter zal in bepaalde omstandigheden ook een bijkomende straf kunnen of moeten opleggen van 'terbeschikkingstelling van de regering' (T.B.R.) of sinds 1 januari 2012 van 'terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank' (T.B.S.). Een T.B.S. is steeds beperkt in tijd en wordt uitgevoerd na het uitzitten van de gevangenisstraf. Deze aanvullende straf wordt uitgesproken wanneer de vrees bestaat dat de dader ook na het uitzitten van zijn gevangenisstraf nog gevaarlijk zal zijn voor de maatschappij (zoals bij recidivisten of plegers van sexuele misdrijven). De opvolging van deze maatregel gebeurt door de strafuitvoeringsrechtbank (tot vóór 1 januari 2012 door de minister van Justitie).

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.