Algemeen

Afzetting is een bijkomende straf die enkel bij misdaden kan worden uitgesproken (art. 19 Sw.).

Afzetting houdt in dat de veroordeelde alle titels (zoals adellijke titels, militaire graden, nationale orden etc.), bedieningen en betrekkingen die hij bekleedt, openbare ambten, verliest.

De straf heeft enkel gevolgen naar het verleden toe. De titels die door afzetting ontnomen werden, kunnen in de toekomst opnieuw verkregen worden. Hierin verschilt de afzetting van de bijkomende straf van de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten.


Wanneer wordt afzetting uitgesproken?

Afzetting dient als bijkomende straf worden opgelegd aan wie wordt veroordeeld tot:

  • levenslange opsluiting
  • levenslange hechtenis
  • opsluiting of hechtenis van 20 tot 30 jaar
  • opsluiting of hechtenis van 15 tot 20 jaar

De afzetting is niet verplicht voor wie wordt veroordeeld tot hechtenis van 10 tot 15 en 5 tot 10 jaar (dus louter voor de politieke misdrijven).