U zoekt advies op strafrechtelijk vlak? Raadpleeg een advocaat en aarzel niet om ons te contacteren. Ons kantoor heeft gespecialiseerde advocaten in strafrecht.


Beroepsverbod

In bepaalde gevallen kan als bijzondere sanctie het verbod worden uitgelegd om een beroep uit te oefenen of een handel uit te baten.

Voorbeeld: wie veroordeeld wordt wegens bederf van de jeugd of het organiseren van prostitutie kan door de rechtbank het verbod opgelegd worden om gedurende 1 tot 3 jaar een drankgelegenheid, een bureau voor arbeidsbemiddeling, een zaak voor verkoop of verhuur van visuele dragers, een hotel, een bureau voor verhuur van gemeubileerde kamers of appartementen, een reisbureau, een huwelijksbureau, een adoptie-instelling, een instelling waaraan de bewaring van minderjarigen wordt toevertrouwd, een bedrijf dat leerlingen en jeugdgroepen vervoert, een gelegenheid voor ontspanning of vakantie of een inrichting die lichaamsverzorging of psychologische begeleiding aanbiedt, hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling van een tussenpersoon, uit te baten of er in welke hoedanigheid ook werkzaam te zijn (art. 382 §2 Sw.)

Het Sociaal Strafwetboek voorziet dan weer wel in een eerder algemeen beroepsverbod en bedrijfssluiting voor bepaalde sociale inbreuken (art. 107 Sociaal Strafwetboek) (zie sociaal strafrecht).


Bedrijfssluiting

Nauw verwant aan het beroepsverbod is de sanctie van de bedrijfssluiting. De bedrijfssluiting viseert de activiteiten van een onderneming waar bepaalde inbreuken hebben plaatsgevonden, daar waar het beroepsverbod een bepaalde persoon en zijn activiteiten viseert.