Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Bestraffing van rechtspersonen
facebook facebook
  • Register

Ons kantoor heeft advocaten gespecialiseerd in strafrecht. Raadpleeg een advocaat en aarzel niet om ons te contacteren.


Principe

Ook rechtspersonen zijn strafrechtelijk verantwoordelijk en kunnen worden veroordeeld.


Straffen

Rechtspersonen kunnen worden bestraft met:

  • Geldboete
  • Bijzondere verbeurdverklaring
  • Bekendmaking of verspreiding van de beslissing

Daarnaast bestaan er ook drie bijkomende straffen specifiek voor rechtspersonen:

  • Ontbinding, wanneer de rechtspersoon opzettelijk is opgericht om strafbare werkzaamheden te verrichten of wanneer de rechtspersoon opzettelijk van zijn doel is afgewend om strafbare werkzaamheden te verrichten (art. 35 Sw.)
  • Het tijdelijk of definitief verbod om bepaalde werkzaamheden uit te oefenen (art. 36 Sw.)
  • De tijdelijke of definitieve sluiting van één of meerdere inrichtingen van de rechtspersoon (art. 37 Sw.)

Voor rechtspersonen die activiteiten in het kader van de openbare dienstverlening uitoefenen, wordt wel een uitzondering gemaakt.


Geen vrijheidsberovende straffen of ontzetting uit burgerlijke en politieke rechten

Rechtspersonen kunnen uiteraard niet van hun vrijheid beroofd worden. Nochtans kunnen rechtspersonen wel veroordeeld worden voor misdrijven waarvoor vrijheidsberovende straffen zijn voorzien. De vrijheidsberovende straf zal in dat geval worden omgezet in een geldboete (art. 41bis Sw.), zijnde:

  • levenslange vrijheidsberoving = geldboete van 240.000 euro tot 720.000 euro
  • andere criminele of correctionele vrijheidsberovingen = geldboete van 500 euro x het aantal maanden minimumvrijheidsberoving, doch niet minder dan de geldboete waarmee het misdrijf wordt bestraft tot 2.000 euro x het aantal maanden  maximumvrijheidsberoving, en niet lager dan het dubbele van de maximumgeldboete waarmee het misdrijf wordt bestraft
  • in politiezaken =  geldboete van 25 euro tot 200 euro

Rechtspersonen kunnen eveneens niet worden ontzet uit hun burgerlijke of politieke rechten. Dit kan vervangen worden door een bijzondere verbeurdverklaring.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.