Algemeen

Als hoofdstraf kan eveneens elektronisch toezicht worden opgelegd in correctionele zaken en in politiezaken.

Indien de feiten van die aard zijn om bestraft te worden met een gevangenisstraf van maximum 1 jaar, dan kan de rechter als hoofdstraf een straf onder elektronisch toezicht opleggen van dezelfde duurtijd als de gevangenisstraf die hij anders zou opleggen. De rechter zal in dat geval ook steeds een vervangende gevangenisstraf opleggen.


Uitgesloten misdrijven

Een straf onder elektronisch toezicht kan niet uitgesproken worden voor:

  • gijzelneming
  • verkrachting en seksuele misdrijven
  • seksuele misdrijven met betrekking tot minderjarigen
  • doodslag
  • roofmoord


Inwerkingtreding

De straf onder elektronisch toezicht als hoofdstraf kan voorlopig nog niet door de rechter worden opgelegd.

Deze straf werd ingevoerd door de wet van 7 februari 2014, doch is nog altijd niet in werking getreden.