Algemeen

Probatie is een modaliteit die kan gekoppeld worden aan de opschorting en het uitstel.


Welke probatievoorwaarden kan de rechter opleggen?

De rechter die opschorting of uitstel uitspreekt, kan dit koppelen aan voorwaarden die hij de dader oplegt (dit zijn de probatievoorwaarden) en die de dader moet naleven.

Deze probatievoorwaarden kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals:

  • vaste woonplaats behouden
  • werk zoeken
  • een ontwenningskuur volgen (bvb. bij drugsverslaving)
  • een cursus volgen (bvb agressiebeheer)
  • bepaalde plaatsen niet bezoeken (bvb bij stalking)


Hoe wordt toezicht gehouden op de probatievoorwaarden?

Bij iedere rechtbank van eerste aanleg is er een probatiecommissie die toezicht uitoefent op de naleving van de probatievoorwaarden.

Deze probatiecommissie is samengesteld uit: een (werkend of ere) magistraat, een advocaat, een ambtenaar die de minister van justitie aanduidt. De Procureur des Konings zetelt in de commissie met adviserende stem.

De probatiecommissie heeft 3 taken:

  1. een justitieassistent aanduiden die de veroordeelde zal begeleiden en zal toezien dat de probatievoorwaarden worden nageleefd
  2. kennis nemen van de verslagen van de justitieassistenten (normaliter om de 6 maanden)
  3. de probatiemaatregelen aanpassen, zoals geheel of gedeeltelijk opschorten (verzwaren kan niet)