Algemeen

De rechter heeft naast de strafverminderende en strafverzwarende omstandigheden nog een andere mogelijkheid om de straf die hij oplegt te individualiseren: de modaliteiten van de straf.

De rechter kan voorafgaand een maatschappelijk onderzoek laten voeren of een beknopt voorlichtingsrapport vragen, om met kennis van zaken te kunnen oordelen of modaliteiten aangewezen zijn. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een justitieassistent en brengen de levensomstandigheden van de dader in kaart.


Welke modaliteiten bestaan er?

De volgende modaliteiten van bestraffing staan de strafrechter te beschikking (wet van 29 juni 1964):

Al deze modaliteiten hebben tot doel de dader een proeftijd op te leggen.