Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Voorlopige invrijheidstelling
facebook facebook
  • Register

Algemeen

De voorlopige invrijheidstelling is bedoeld voor gedetineerden die onrechtmatig in België verblijven of aan de autoriteiten van andere landen moeten overgedragen worden.

Deze invrijheidstelling heeft dan tot doel om de betrokkene van het Belgisch grondgebied te verwijderen of aan een buitenlandse autoriteit over te dragen.


Voorwaarden

Voorlopige invrijheidstelling is pas mogelijk indien aan dezelfde tijdsvoorwaarden is voldaan als bij de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Hierbij zal ook rekening worden gehouden met:

  • de mogelijkheid van de veroordeelde om een onderdak te hebben
  • een manifest risico voor de fysieke integriteit van derden
  • het risico dat de veroordeelde slachtoffers zou lastig vallen
  • de geleverde inspanningen van de veroordeelde om de slachtoffers te vergoeden

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.