De wet continuïteit van ondernemingen

Om ondernemingen in moeilijkheden maximale kansen te geven om de moeilijkheden te overwinnen en de onderneming of een onderdeel ervan te redden, is er de wet continuïteit ondernemingen van 30 januari 2009. Deze wet kent een onderneming tijdelijke bescherming toe tegen haar schuldeisers. Tijdens een bepaalde beschermingsperiode kan de onderneming werken aan haar herstel, zonder beslagen of een faillissement te moeten vrezen.

De wet voorziet drie mogelijkheden van gerechtelijke reorganisatie:

- Een minnelijk akkoord met een of meerdere schuldeisers 
- Een collectief akkoord
- De overdracht van een geheel of een deel van de onderneming onder rechterlijk gezag