Heeft u als verdachte van een misdrijf een familiale verzekering met optie rechtsbijstand? Indien u vrijgesproken wordt, zal het ereloon van uw advocaat bij sommige verzekeringen volledig terug betaald worden, zodat u zelf geen advocaatskosten dient te dragen. Contacteer ons en wij kijken dit voor u na.

 • De onderzoeksfase

  Indien u bent aangehouden, dan staan wij u bij tijdens het eerste verhoor bij de onderzoeksrechter (Salduz). Wij verdedigen uw belangen voor de Raadkamer indien het aanhoudingsmandaat dient verlengd te worden, en stellen - bij een negatieve beschikking - beroep in bij de Kamer van Inbeschuldingstelling.

  Wij volgen het strafonderzoek (hetzij een opsporingsonderzoek dan wel een gerechtelijk onderzoek) nauwgezet op. Zo vragen wij geregeld inzage in het onderzoek om de stand van zaken op te volgen, of verzoeken om bijkomende onderzoeksmaatregelen te nemen die eventueel zaken in uw voordeel kunnen blootleggen.

  Wij staan u bij indien de procureur des konings na afloop van een opsporingsonderzoek bemiddeling in strafzaken voorstelt.

  Op het einde van een gerechtelijk onderzoek behartigen wij uw belangen voor de raadkamer die zal oordelen of er voldoende aanwijzingen zijn van schuld om u al dan niet naar de correctionele rechtbank te verwijzen. In het geval de raadkamer tot verwijzing zou besluiten, dan onderzoeken wij of beroep bij de kamer van inbeschuldingstelling wenselijk is.
 • De vonnisfase

  Tijdens een procedure voor de correctionele rechtbank (of hof van assisen) behartigen wij uw belangen als verdachte.

  Indien u onschuldig bent zullen wij de rechtbank er van overtuigen dat u niet schuldig bent aan de feiten die u ten laste worden gelegd. Erkent u de feiten te hebben gepleegd, dan trachten wij de rechtbank u een aangepaste bestraffing op te leggen (opschorting, werkstraf, uitstel etc.).

  Indien u slachtoffers gemaakt hebt die zich burgerlijke partij stellen, dan onderzoeken wij of de gevorderde schadevergoeding wel gegrond is, en betwisten de schadevergoeding indien noodzakelijk.

  Indien u zich niet kan vinden in de strafmaat en wenst in beroep te gaan, dan staan wij u eveneens bij in een procedure voor het hof van beroep.

  Indien u niet akkoord zou gaan met het oordeel van het hof van beroep, dan onderzoeken wij of een voorziening bij het Hof van Cassatie wenselijk is, dankzij de bijstand van een advocaat  die houder is van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.
 • De uitvoeringsfase

  Indien u een effectieve gevangenisstraf uitzit en onder voorwaarden wenst vrij te komen (bvb. met enkelband), dan staan wij u bij in een procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank, die hierover oordeelt.

 

Lees veel meer in onze sectie over het strafrecht.